Văn hóa Doanh nghiệp

Nói đến văn hóa tại Gold Corp là nói đến văn hóa làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, lấy khách hàng làm trung tâm để phấn đấu và hoàn thiện. Chúng tôi luôn trọng dụng những nhân tài có phẩm chất đạo đức trung thực, chính trực, luôn đặt lợi ích chung hơn cá nhân và một tinh thần làm việc kỷ luật, nghiêm túc. Ngoài tác phong chỉn chu thì văn hóa tập đoàn yêu thích sự sáng tạo, năng động, mỗi ý kiến, đóng góp dù là nhỏ nhất đều được ghi nhận và trân trọng. Từng giá trị văn hóa cốt lõi ấy luôn được giữ gìn và phát triển bởi nội bộ nhân viên trong suốt qua trình hình thành và phát triển đến hiện nay. Điều này khiến cho Gold Corp không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi gắn kết tình cảm, yêu thương như một gia đình lớn thứ hai của mỗi CBNV.
van hoa doanh nghiep

van hoa doanh nghiep
 
van hoa doanh nghiep

van hoa doanh nghiep
Hotline Hotline